Udskriv
Typiske spørgsmål vedr. husets opvarmning m.m.:

Kan man bruge autodiesel til mit oliefyr?
Nej, Hvis du bruger autodiesel i dit oliefyr, vil forvarmer og oliedyse tilstoppe pga. den bioethanol (sprit)
som er tilsat i olien. Hvis du alligevel prøver (lykken…!) skal olieforvarmeren frakobles.
 
Hvad er en tankalarm ?
En tankalarm er en installation, der sikrer, at din olietank ikke bliver overfyldt. Hvis der lyder en høj
fløjtelyd, når du får fyldt olie på, er tankalarmen i orden.
 
Hvorfor skal jeg udskifte min jordtank ?
Hvis din jordtank er fra før 1970, er der en fare for at den er gennemtæret. Det kan i værste fald betyde,
at olien siver ud og forurener din grund og vores drikkevand.
Husk, at orientere teknisk forvaltning i din kommune om, hvor på grunden du vil placere din nye tank.
Der er store problemer med Ajva kugletanke af plast, så hvis du har en sådan, skal du være ekstra opmærksom, kontakt evt. teknisk forvaltning i din kommune.

Hvad er forskellen på henholdsvis 1 og 2 strengs rørføring til oliefyret ?
Returforbindelsen mellem tank og oliefyr kan give miljøproblemer. Hvis din installation er udført med returrør, er der risiko for, at returrøret bliver utæt og, at olien løber ud i jorden. Derfor skal man montere en LT flowkontrol, hvorved returrøret sløjfes.

Kan man slukke for cirkulationspumpen om sommeren – og kan den sætte sig fast ?
Det er en god ide, at slukke for cirkulationspumpen om sommeren, både for at spare på strøm og olie. Ældre cirkulationspumper kan risikere at sætte sig fast, men hvis du  en gang om ugen tænder for den og lader den køre i ca. 5 minutter, sker det sjældent.

Hvilken kedeltemperatur skal jeg køre, på mit centralvarmeanlæg ?
Hvis det er en pladejernskedel, tærer den hurtigere, hvis du kører på for lav temperatur, derfor vil jeg råde dig til at indstille din kedeltermostat på 65 grader. Hvis du har en støbejernskedel, kan du tillade dig, at køre med en lavere temperatur.

Hvad er en shuntventil ?
Populært sagt er en shuntventil en hane, hvor du kan lukke for vandet til din radiator, jo mere du lukker for denne ventil – jo bedre bliver din fyringsøkonomi.

Kan man fyre med raps og blandingsolier ?
Det er et stort problem med dysser og forvarmere, derfor kan jeg på nuværende tidspunkt ikke anbefale, at benytte ovenstående produkter. Man arbejder på, at gøre rapsolie mere stabil ved hjælp af additiver og bedre oliebrændere.

Fryser min olietank om vinteren ?
Hvis du igennem dit olieselskab køber frostsikker olie, er der ingen fare for, at olietanken fryser. I ældre tanke kan der dannes kondens (vand) som ligger i bunden af tanken og fryser til is, derfor er det en god ide, at få bundsuget for vand.

Er det en god ide, at sætte en magnet eller afkalker på mit brugsvand ?
Det er ikke videnskabeligt bevist, at det har nogen virkning. Jeg kan anbefale, at såfremt din varmtvandsbeholder kalker til, at få den afsyret på traditionel vis.

Hvorfor skal jeg ringe til Oliefyrsmanden ?
Oliefyrsmanden A/S sætter en ære i god service og vi løser altid opgaven. Vi er blandt dem der har størst erfaring inden for vores speciale - og vores priser er reelle og fair.
Oliefyrsmanden A/S Vollerslevvej 24 4632 Bjæverskov Tlf. 4014 6260 info@oliefyrsmanden.dk© ATC Data